2014 - Campeonato Nacional Femenino de Nicaragua_30
2016 - Campeonato Nacional Absoluto_16
2013 - Campeonato Nacional Juvenil