2014 - Campeonato Nacional Femenino de Nicaragua_9
2013 - Campeonato Nacional Juvenil
2016 - Campeonato Nacional Absoluto_7