2013 - Campeonato Nacional Femenino
2016 - Campeonato Nacional Femenino de Nicaragua_21
2010 - Match Nigel Short - Carlos Davila