2012 - Nacional Tercera Fuerza
2014 - Campeonato Nacional Absoluto_13
2015 - Campeonato Zonal 2.3 Femenino_9