2012 - Campeonato Nacional
2016 - Campeonato Nacional Absoluto_17
2013 - Campeonato Nacional Femenino