2016 - Campeonato Nacional Femenino de Nicaragua_28
2014 - Campeonato Nacional de Primera División_2
2013 - Campeonato Nacional Femenino