2016 - Campeonato Nacional Femenino de Nicaragua_26
2011 - Torneo Julio Ramirez Arellano
2016 - Campeonato Nacional Absoluto_26